فروشگاه حجاب فاطمی VIP مشهد

مشهد مقدس ؛ پنجراه سناباد به سمت چهار راه دکتری ؛ بعد از ابن سینا 6 ؛ سه راه ادبیات تلفن تماس 05138414340فروشگاه حجاب فاطمی VIP ارائه انواع چادر ملی عربی دانشجوئی و سنتی ارائه انواع پارچه چادر با دوخت رایگان فوری انواع مانتو های اسلامی شال ؛ روسری و مقنعه غرفه کودک و نوجوان و ارئه دوخت متمایز چادر