سه شنبه 05 بهمن 1395بازگشت

لباس های تحریک آمیز زنان !

سه شنبه 05 بهمن 1395لباسهای تحریک آمیز بانی خشونت بر زنان


در دنیایی که آن را "مدرن" می نامند و یا دنیای سرمایه داری جهانی وضع چنین است که اگر کسی حرف صادق و درستی را بگوید ولی سخنش با سیاست‌های جهانی و لابی‌های قدرتمند سیاست و ثروت نا هم خوانی داشته باشد، محکوم می شود به از بین رفتن و نابودی و سپرده شدن به دست فراموشی و اصلا فرق نمی‌کند این فرد سیاستمدار ،تاجر، رئیس جمهور، کشیش باشد و یا هر منصب مهم دیگری،یا اصلا از مردمان عادی باشد. مهم همسو بودن با سیاست های پشت پرده است.

"دون پیرو کورسی"، کشیش دهکده سان تِرِنسو ایتالیا می‌گوید: دلیل افزایش خشونت علیه زنان "دامن‌های کوتاه و لباس‌های نامناسب آن‌ها است" و فقط همین جمله کافی است تا سازمان‌های دفاع از حقوق زنان در ایتالیا و غرب علیه دون پیرو اعلام جرم کنند و بگویند که او آزادی زنان را محدود کرده و به آنها توهین بزرگی کرده است، فشارهای وارده به دون پیرو به درجه ای رسیده است که کشیش ایتالیایی اعلام می‌ دارد از سمت خود استعفا می‌دهد!

از سوی دیگر، در دنیای مدرن جهانی وضعیت زنان بدین گونه است


تجارت غیر قانونی جنسی سراسر سیاره را در برگرفته است، هر سال صدها هزار زن ربوده شده و مورد تعدی و اجبار قرار گرفته، به منظور بردگی جنسی مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند

در هندوستان 400 تا 500 هزار روسپی کودک وجود دارد، در تایلند 800 هزار کودک و نوجوان مجبور به روسپی گری شده‌اند

هر روز در ایالات متحده آمریکا 4 زن توسط شوهران یا دوستشان به قتل می‌رسند

هرسال در ایالات متحده آمریکا حداقل 2 تا 4 میلیون زن کتک می‌خورند

هرسال تقریباً 132000 زن گزارش می کنند که قربانی تجاوز یا اقدام به تجاوز بوده اند. برآورد شده است که تعداد زنانی که مورد تجاوز قرار می گیرند، و آن را گزارش نمی کنند، بسیار بیشتر و 2 تا 6 برابر موارد گزارش شده است.

اعتراضات گسترده ای که در مورد حمایت از حقوق زنان وبالا گرفتن خشونت علیه زنان شکل گرفته خود تاکیدی براین ادعا میباشد.از جمله اعتراضاتی که در کشور ایتالیا شکل گرفت میتون نام برد.