جمعه 01 بهمن 1395بازگشت

سلفی های عجیب

جمعه 01 بهمن 1395این روز ها که بازار عکس سلفی بسیار داغ است یک دختر امریکایی دست به ابتکار جدیدی زده است . هلن که  به نقاشی علاقه زیادی دارد و میگوید که از بچگی روی هر چیزی نقاشی می کشیده اینبار برای عکس های سلفی اش دست به دامن نقاشی شده . نقاشی هایی که جذابیت عکسای او را دو چندان برابر می کند . 

او روی اینه نقاشی می کشد و بعد با ان نقاشی ها عکس سلفی میگیرد.

در ادامه می توانید نقاشی های هلن و عکس های سلفی جالب او را ببینید.


ایده جالب و دیدنی دختر آمریکایی در عکس های سلفی اش (عکس)

 

ایده جالب و دیدنی دختر آمریکایی در عکس های سلفی اش (عکس)

 

ایده جالب و دیدنی دختر آمریکایی در عکس های سلفی اش (عکس)

 

ایده جالب و دیدنی دختر آمریکایی در عکس های سلفی اش (عکس)

 

ایده جالب و دیدنی دختر آمریکایی در عکس های سلفی اش (عکس)

 

ایده جالب و دیدنی دختر آمریکایی در عکس های سلفی اش (عکس)

 

ایده جالب و دیدنی دختر آمریکایی در عکس های سلفی اش (عکس)

 

ایده جالب و دیدنی دختر آمریکایی در عکس های سلفی اش (عکس)

 

ایده جالب و دیدنی دختر آمریکایی در عکس های سلفی اش (عکس)