جمعه 01 بهمن 1395بازگشت

ازدواج

جمعه 01 بهمن 1395چرا می گویند ازدواج نصف دین را کامل میکند؟؟؟

 احادیث پیامبران در مورد کسى که ازدواج کند، نصف دین خودرا به دست آورده است رسولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله : إذا تَزَوَّجَ العَبدُ فقدِ استَکمَلَ نِصفَ الدینِ ، فَلْیَتَّقِ اللّه َ فی النِّصفِ الباقی . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : هر گاه آدمى ازدواج کند ،نصف دین را به دست آورده است و براى نصف دیگر باید تقواى خدا پیشه کند . عنه صلى الله علیه و آله : مَن تَزَوَّجَ فقد اُعطِیَ نِصفَ العِبادَهِ . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : هر که ازدواج کند ، نصف عبادت به او داده شده است . عنه صلى الله علیه و آله : مَن تَزَوَّجَ فقد أحرَزَ نِصفَ دِینِهِ، فَلْیَتَّقِ اللّه َ فی النِّصفَ الباقی پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : کسى که ازدواج کند ، نیمى از دین خود را حفظ نموده است و براى نیمه دوم باید تقواى خدا در پیش گیرد . ولی سوال اینجاست که چرا ازدواج باعث کامل شدن دین می شود؟ابتدا باید بگویم  که هدف کلی زندگی انسان قرب به خداوند است. کمال انسان هم در همین قرب و نزدیکی است.

بنابراین هدف کلی ازدواج و تشکیل زندگی هم چیزی جز نزدیک شدن به خداوند نیست. قرآن کریم نوید می دهد که با ازدواج زوجین به آرامش دست می یابند. واین آرامش هم یکی از نیازهای انسان برای حرکت در مسیر تقرب به خداوند است. پس معیار ازدواج و انتخاب همسر شایسته هم برای یک فرد با ایمان و کسی که هدف اش همان هدف اصلی دین و زندگی است،ایمان است، یعنی کسی باشد که در مسیر قرب الی الله باشد و با ازدواج به همسر خود در این مسیر به آرامش برسد و کمک نماید. اگر چنین کسی با این معیار همسر خود را انتخاب کند، ازدواج نه تنها مانع تکامل نیست، بلکه خود عاملی برای رسیدن به قله های معنوی و حرکت سریع تر و بیشتر در مسیر حقیقی کمال و زندگی می باشد،

 ولی اگر ادمی خدای ناخواسته درست و با معیار های دینی همسر خود را انتخاب نکند و کسی را انتخاب کند  که با او در مسیر کلی و اصلی زندگی اش تفاوت و اختلاف اساسی دارد، این کار می تواند مانعی برای رسیدن به ارامش  و کمال محسوب می شود.  باید توجه داشته باشیم که قوی ترین نیازهای پایه انسان، نیازهای فیزیولوژیک می باشد.و یکی از قوی ترین این نیازها، نیاز جنسی است. این نیاز، بیشترین عامل سوق دادن انسان به طرف گناه است و به عنوان یک فاکتور بسیار مهم در درون انسان عمل می کند که نمی توان از آن به سادگی گذشت.