چهارشنبه 29 دي 1395بازگشت

ابتکار جالب دو دختر

چهارشنبه 29 دي 1395ابتکار جالب دو دختر


ابتکار جالب دو دختر بلژیکی برای دفاع از حجاب بانوان

اين دو دختر جوان به نام هاي "فاطمه رافي" و "انگ رامبو" تصميم گرفته اند براي ترويج مد کلاه سر، تلاش کنند. اين کلاه حجاب

نيست اما تمام سر را مي پوشاند و مانع از نمايان شدن موي سر مي شود. بر همين اساس اين دو جوان يک "بوتيک" مخصوص فروش و عرضه اين گونه کلاه ها افتتاح کرده اند

بدين ترتيب مقامات مربوطه در بلژيک که اخيرا قانوني براي مقابله ب حجاب تصويب کردند نمي توانند با اين کلاه برخورد کنند زيرا جزو حجاب ها به شمار نمي رود

انگ رامبو" طي اظهاراتي در اين باره گفت: هدف ما وارد شدن به بحث و جدل هاي سياسي نيست بلکه خواهان دفاع از حقوق زنان هستيم. بنده معتقدم ما نبايد با صدور قوانين اينچنيني زنان مسلمان را به حاشيه برانيم. هدف اصلي ما خارج کردن موضوع حجاب از يک بحث سياسي بوده است. لذا از باب مد وارد شد.

وي در ادامه افزود: بنده نمي فهمم که چرا مقامات و مسئولان ما از "حجاب" مي ترسند؟! بنده مدافع يا مخالف حجاب نيستم، بلکه معتقدم که هر انساني بايد بتواند هر طور که دوست دارد و مي خواهد زندگي کند

گفتني است بوتيک اين دو دختر جوان در مرکز شهر "آنتويرب" در بلژيک قرار دارد و گفته مي شود طي چند روزي که از افتتاح آن مي گذرد مورد استقبال نسبتا قابل توجهي قرار گرفته است